06-38281592

Neem contact op

info@plantcareeducation.nl

Mail ons vrijblijvend

Evaluaties

Home K Evaluaties

Ongeveer 10% van alle bijeenkomsten worden gecontroleerd door Bureau Erkenning.

Hieronder kunt u evaluatie verslagen van Bureau Erkenning lezen.

Rapportdatum

21-12-2022

Titel

Webinar: Van Geïntegreerde Gewasbescherming naar weerbaar telen . Hoe pakken we dit aan op weg naar 2030?

Rapportcijfer

10

Rapporttekst

Is de doelstelling bereikt:

Alles en helemaal

Aantal deelnemers:

19

Docenten/inleiders:

Onder eigen verantwoordelijkheid heeft Margareth van der Horst deze bijeenkomst uitgevoerd

Hulpmiddelen en toepassingswijze:

Digitale omgeving was prima

Kwaliteit van samenvatting:

Is beschikbaar.

Aanvullende opmerkingen:

Een nieuw aanbod uitvoeren voor adviseurs is goed geslaagd. Kern van de opzet zijnde huiswerkopdrachten. Twee casussen en een vrije opdracht (met randvoorwaarden) moest een week vooraf worden ingestuurd. Twee deelnemers moesten hun opdracht aanvullen en verdiepen, vanwege “onvoldoende kwaliteit”. Met al dat huiswerk is de bijeenkomst vorm gegeven. Een gemeenschappelijk uitgangspunt: “Het lezen (en kunnen toelichten) van de nota Toekomst gewasbescherming 2030” Er is een sterke impuls gegeven aan de nieuwe manier waarop de adviseur met zijn klanten omgaat. “van IPM naar ICM” is (meer dan) voldoende over het voetlicht gekomen. De docent was nu niet de brenger van de inhoud. Zij was de begeleider van een veranderingsproces. Kortom: Complimenten voor opzet en uitvoering. Alleen die ene akkerbouw adviseur heeft iets te weinig aandacht gekregen. Verder was iedereen vol lof over de opzet en leer-resultaten.

Rapportdatum

22-4-2021

Docenten/inleiders:

Mevr. Margareth van der Horst.

Rapportcijfer:

10

 Lokatie in relatie tot doelstelling:

Webinar

Wordt binnen de competentie gewerkt en worden de genoemde vaardigheden behandeld:

Ja

Hulpmiddelen en toepassingswijze:

Power -Point Er wordt op de juiste wijze gebruik gemaakt van de ondersteunende beelden.

Kwaliteit van samenvatting:

Een goede samenvatting is vooraf aan de deelnemers toegezonden .

Aanvullende opmerkingen:

Ruimschoots voor het begintijdstip van de bijeenkomst kon men inloggen en werden de pasjes en zo nodig legitimatie gecontroleerd. Er werd in enkele gevallen nog uitleg gegeven over de werkwijze . In de voorstelronde noemden de deelnemers hun namen en de sector. In de bijeenkomst is duidelijke uitleg gegeven . Er is ook ingespeeld op enkele onderwerpen die door de aanwezigen vooraf waren aangegeven. Het was een interactieve , interessante, zeer op de praktijk gerichte bijeenkomst. Dit werd in de mondelinge evaluatie ook door een aantal deelnemers aangegeven. De volgende dag hebben wij , Margareth en ik , de bijeenkomst geëvalueerd. C

Conclusie : Een prima bijeenkomst.

Rapportdatum

17-03-2022

Titel

Gezonde bodem verkrijgen en behouden

Rapportcijfer

10

Rapporttekst

Is de doelstelling bereikt:

De doelstellingen zijn bereikt

Lokatie in relatie tot doelstelling:

Dit was in orde

Wordt binnen de competentie gewerkt en worden de genoemde vaardigheden behandeld:

Er werd binnen de competentie gewerkt en de genoemde vaardigheden zij behaald

Hulpmiddelen en toepassingswijze:

De presentaties werden ondersteund door het gebruik van een PowerPoint en een film. Ook hebben de deelnemers van te voren vijf opdrachten ontvangen die zij moesten maken in de bijeenkomst is deze aan de orde gekomen en besproken.

Kwaliteit van samenvatting:

Samenvatting was voor aanvang van de bijeenkomst per email toegezonden in de vorm van een hand-out van de PowerPoint in PDF formaat, deze was van goede kwaliteit.

 

Evaluatie

Webinar Actuele stand van zaken omtrent diverse ziektes- en plagen in de sierteelt, boomkwekerij en openbaar groen

Rapportdatum

31-10-2022

Titel

Verantwoord omgaan met gewasbeschermingsmiddelen

Rapportcijfer

8

Rapporttekst

Is de doelstelling bereikt:

Doelstellingen zijn bereikt

Aantal deelnemers:

20

Docenten/inleiders:

Margreth van der Horst

Lokatie in relatie tot doelstelling:

Lokatie was in relatie tot de doelstelling

Wordt binnen de competentie gewerkt en worden de genoemde vaardigheden behandeld:

Er werd binnen de competentie gewerkt en de genoemde vaardigheden werden behandeld

De deelnemers zijn actief betrokken door het stellen van vragen en het doorvragen daarop door de docent. En door het terugpakken op de opdrachten.

Deelnemers deelde hun kennis en ervaring in ruime maten, dit was zeer positief en ook de reden van het feit dat de leerstof iets ingekort moest worden.

Hulpmiddelen en toepassingswijze:

PowerPoint en opdrachten

Kwaliteit van samenvatting:

Deze was goed

Aanvullende opmerkingen:

Geen

Rapportdatum

14-04-2021

Titel

Webinar: Kunnen we de weerbaarheid van planten aanzetten? Wat zijn de inzichten uit onderzoek tot nu toe? Doelgroep pasje Adviseren thema onderzoek en innovatie

Rapportcijfer

10

Rapporttekst

Is de doelstelling bereikt:

Alle aspecten van de volledig beschreven doelstelling zijn volledig bereikt.

Docenten/inleiders:

Mevrouw Margareth van der Horst is een ervaren docent , met een grote kennis op gebied van haar vakgebied. Zij stelt hoge eisen aan haar deelnemers, zeker als het op het niveau van adviseur is, zoals in dit webinar. Zo gaat zij al meteen na de voorstelronde na of de deelnemers zich degelijk op de bijeenkomst hebben voorbereid, door te checken of ze de opgegeven literatuur hebben gelezen en zich hebben georiënteerd op de vragen die zij als huiswerk heeft gesteld.

Lokatie in relatie tot doelstelling:

Hier is van toepassing hoe goed de organisator met de techniek omgaat. Er wordt gebruikgemaakt van het programma Zoom, waarmee de docent al veel ervaring heeft opgedaan. Geruime tijd vóór aanvang van het webinar kunnen de deelnemers al inloggen, wat de mogelijkheid geeft om ze een voor een welkom te heten en de pasjes- en identiteit te controleren buiten de eigenlijke webinartijd.

Wordt binnen de competentie gewerkt en worden de genoemde vaardigheden behandeld:

Het niveau is adviseur, dus de eerste twee leerjaren van het HBO. Dat wordt ruim gehaald, met als consequentie dat deelnemers die dit niveau niet halen, moeite hebben met de gepresenteerde stof. Toch is ook voor hun deze sessie erg leerzaam.

Hulpmiddelen en toepassingswijze:

De docent begint met een uitgebreide voorstelronde, waaruit blijkt dat er veel deelnemers werken op het niveau van adviseur, maar er ook enkele akkerbouwers meedoen. Daarna behandelt ze de materie met behulp van een pp-presentatie. Om meningen te peilen en ook voor de evaluatie gebruikt ze de site Mentimeter, waarop de deelnemers kunnen inloggen en zo de vragen kunnen beantwoorden. De resultaten komen in een leuke verschijningsvorm op het scherm.

Kwaliteit van samenvatting:

Een pdf van de presentatie is voor aanvang van de bijeenkomst al aan de deelnemers gestuurd. Mooie service.

Aanvullende opmerkingen:

Er is veel interactie, deels getriggerd door de docent, deels spontaan afkomstig van de deelnemers. Daaruit blijkt weer het hoge niveau van de deelnemers. Uit een nadere analyse van die interactie moet wel geconcludeerd worden dat er maar een handvol deelnemers inbreng leveren en dus dat de meerderheid alleen luistert. Maar ook dan is het een waardevolle “bijeenkomst”.